מסמכים טכניים

Project One Design

01 עיצוב פרוייקט אחד

Project One Design02

02 פרויקט עיצוב אחד

Project One Design03

03 פרויקט עיצוב אחד

Project One Design04

04 פרויקט עיצוב אחד

Project One Design05

05 פרויקט עיצוב אחד

Project One Design06

06 פרויקט עיצוב אחד

  • 1 מכונת מילוי ידנית Rfom Brenu
  • 2 מבוא למכונת אריזה מרובה מברנו
  • 3 מכונת מילוי חצי אוטומטית מברנו